• Dansk
 • English
 • Deutsch
  • +45 7938 1244

  H. Daugaard iværksætter stor lagerudvidelse i Vamdrup i 2019

  H. Daugaard iværksætter stor lagerudvidelse i Vamdrup i 2019

  I 2018 har vi hos H. Daugaard stillet skarpt på vores strategi – og har som organisation oplevet, at vores unikke Customized Logistics løsninger til både eksisterende og nye kunder har givet os et stærkt omdrejningspunkt.

  Tegningerne er godkendt, og det er vores forventning, at vi kan indvi udvidelsen på 8300 m2 lager i direkte forlængelse af det nuværende lagerhotel og med ekstra 300 m2 overdækket omlæsnings-område ved jernbanesporet i 4. kvartal 2019.

  Ét at resultaterne af vores indsats er, at vi nu med stolthed kan dele nyheden om, at vi med afsæt i en flerårig, ny kontrakt med én af vores store lagerkunder netop har iværksat en stor ambitiøs lagerudvidelse af vort eksisterende lagerhotel beliggende i Vamdrup tæt på Kolding.

  Byggeriet vil betyde en ca. + 50 % forøgelse af vores nuværende lagerkapacitet – samlet vil vi derefter råde over ca. 25000 m2, som vil give os nye, up-to-date lagerfaciliteter til de mange produkter, som vi p.t. dagligt modtager per jernbane samt lastbil, håndterer og efterfølgende distribuerer til det danske og skandinaviske marked samt Baltikum.

  Vi får rammerne til at håndtere det forventede ekstra flow fra vores bestående kunder – og styrker samtidig vores fundament som potentiel samarbejdspartner for nye lagerkunder, som vi også kan tilbyde en høj grad af know-how og erfaring fra vores kompetente, dygtige lagerteam, som er vant til at håndtere kundespecifikke løsninger.

  Fundamentet for nye potentielle samarbejder er på alle måder skabt – og derfor inviterer vi allerede nu til en åben og konstruktiv dialog om løsninger, som med fordel kan tænkes ind i vores fremtidige set-up og de lagerfaciliteter, der inden 2020 vil styrke vores platform og skabe rammerne om endnu stærkere Customized Logistics løsninger.