fbpx

17-10-2023

CO2-beregner gør det nemmere at træffe gode valg

Med et stigende fokus på bæredygtighed samt øgede og mere strikse krav til rapportering kan det være relevant at undersøge, hvor meget CO2 dine transporter kommer til at fylde i dit grønne regnskab. Derfor har vi udviklet en beregner på vores hjemmeside, der kan give dig et estimat på CO2-udledningen for en specifik forsendelse afhængig af transportform, afstand og vægt. 

Både små og store virksomheder ønsker i højere grad at danne sig et overblik over deres CO2-regnskab, herunder har mange også et krav om at kende deres aftryk inden for GHG-protokollen; scope 1, 2 og 3. Og det vil vi gerne hjælpe vores kunder med at få et overblik over.

Fragt og transport er en tung post i mange råvareproducenters klimaregnskaber, og derfor spiller det en afgørende rolle, hvordan råvarer og gods fragtes, hvis det skal have positiv påvirkning på regnskabet. Her er det ikke uvæsentligt, hvilken transportpartner du vælger, da der er stor forskel på, hvordan der hver især arbejdes med bæredygtighed. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med miljø hos H. Daugaard her.

Beregn din Co2-udledning her

Beregn din estimerede udledning

Med vores nye CO2-beregner kan du få et overslag på, hvor mange kilo CO2 en specifik fragt udleder. Det kan f.eks. være relevant i tilfælde, hvor du er i tvivl om, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at fragte gods via fly, bil, skib eller bane fra Danmark til udlandet.

Du kan sammenligne på tværs af transportformerne: lastbil, tog, fly og skib. Dernæst skal du vælge, hvor meget transporten vejer, og hvor den skal sendes fra og til. Når du trykker “Beregn”, får du et estimat over, hvor mange kg. CO2 det kommer til at kræve at fragte dit gods, og derudfra kan du træffe en beslutning om, hvilken transportform du vil vælge i den specifikke situation. Det er enormt brugbart, hvis du gerne vil have indblik i og indflydelse på dit eget CO2-regnskab – også i scope 3.

Baseret på standarder

Det er vigtigt at bemærke, at vores beregner baserer sig på branchestandarderne ISO og GLEC, dem kan du læse mere om her. Hvor meget CO2 et specifikt fly eller tog udleder, kan vi ikke sige noget om, da det afhænger af din logistikudbyder og dennes miljøinitiativer. Den reelle udledning kan både være højere og lavere end det angivne.

Så hvad skal du være opmærksom på, når du vælger transportpartner? Det kommer vi ind på i næste afsnit.

Vælg den rette transportpartner

Når det kommer til at vælge transportpartner, er der stor forskel på de forskellige underleverandører og deres udledninger. Dit valg kan få betydelig indflydelse på din virksomheds CO2-rapportering i scope 3, som er det sværeste at kontrollere.

For at opnå den lavest mulige udledning, skal du være opmærksom på følgende, når du vælger transportpartner:

1. Kørselsadfærd (ved transport med lastbil)

Måden, en lastbilchauffør kører på, har stor indflydelse på brændstofforbruget. Det er f.eks. faktorer som tomgang, høj fart og hårde opbremsninger, der koster ekstra meget på den konto. Hos H. Daugaard har vi vores egne lastbiler og chauffører, og derfor kan vi oplære dem i at køre mere miljøvenligt, og samtidig reagere hurtigt, hvis vi opdager, at det modsatte er tilfældet. Det kan være en større udfordring hos logistikfirmaer, der bruger eksterne vognmænd. Vi har en hel artikel dedikeret til miljøvenlig og økonomisk kørsel, som du kan læse her.

2. Euronorm

Euronorm er et udtryk for et køretøjs miljøegenskaber, og hvor meget det må udlede af skadelige stoffer, f.eks. partikler og kvælstofilter (også kaldet NOx’er). De skadelige stoffer er både skadelige for mennesker og miljøet, og derfor vil man gerne begrænse mængden.

Den første Euronorm (Euro 1) blev udstedt af EU i 1993 og er siden blevet skærpet løbende. Det har resulteret i, at forureningen er faldet, selvom der er kommet mere trafik i Europa. I dag er vi oppe på Euronorm 6d, og nummer 7 forventes at komme i 2025.

Jo højere Euronorm, et køretøj lever op til, jo mindre forurener det. Så når du vælger en ny transportpartner, kan du med fordel undersøge, hvilken Euronorm deres lastbiler er omfattet af. Eksempelvis kører alle vores lastbiler med nyeste Euronorm, nemlig Euro 6, og er derfor mindre forurenende. Du kan læse mere om Euronorm på Miljøstyrelsens hjemmeside.

3. Diverse miljøvenlige initiativer og CO2-beregning på faktura

Vi har ofte en tendens til at kigge på de store penselstrøg og de tiltag, der virkelig batter i regnskabet. Men faktisk er der meget at hente på de små initiativer også. Det kan f.eks. være:

  • miljøvenlige dæk
  • genanvendelse af affald
  • hvor ofte køretøjer udskiftes
  • miljøfremmende teknologi i køretøjerne
  • hvor meget, der kan transporteres ad gangen.

Mange af disse små tiltag kan tilsammen gøre en stor forskel for CO2-regnskabet for transportvirksomheden og dermed også for din virksomhed. Læs her, hvis du f.eks. vil vide, hvordan vi hos H. Daugaard bidrager til produktionen af klimavenlige punge og tasker. Herudover får du også vist dit klimaaftryk for dine transporter direkte på fakturaen hos H. Daugaard. På den måde kan du altid følge med i, hvor meget dine transporter udleder.

4. Andre løsninger

Jo flere transportløsninger, din transportpartner har i sin portefølje, jo bedre muligheder har du for at spare i CO2-regnskabet. Forskellige løsninger har nemlig forskellige fordele afhængig af afstand, infrastruktur, mængde og type af gods. Og det er netop det, du kan bruge CO2-beregneren til at finde ud af. Vælger du os som din partner, har du mulighed for at benytte både lastbiltransport, banetransport og skibsfragt.

Med andre ord …
CO2-beregneren er et godt redskab til at finde den mest optimale og miljøvenlige logistikløsning. Med realistiske tal som udgangspunkt og grundig efterfølgende research af mulige transportpartnere i bagagen kan du nedbringe dit aftryk i scope 3. Det vil ikke bare gøre dit regnskab grønnere, men også give dig et bedre ry blandt dine eksisterende og potentielle kunder.

Beregn din CO2-udledning