fbpx

Vores vision for CO2-reduktion frem til 2030

 

Havneaktiviteter

H. Daugaards dieseldrevne materiel på havnene skal opnå en reduktion af CO2-udledninger på 80%.

Bygninger

H. Daugaards bygninger skal opnå en reduktion af CO2-udledninger målt pr. m2 på 90%.

Genanvendelse

Alle H. Daugaards lokationer sorterer affald i fraktioner.

Transportaktiviteter

H. Daugaards egne lastbiler skal reducere CO2-udledningen med 40%.

Transportaktiviteter

Firmabiler skal reducere CO2-udledningen med 80%.

Transportaktiviteter

100% eksterne samarbejdspartnere skal køre med euronorm 6.

Vision for verdensmål

H. Daugaard har opsat mål inden for verdensmålene: 3, 7, 8 og 9

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

3.4 Fokus på arbejdsmiljø.

Mål

 • 0 langtidssygemeldte og 0 arbejdsskader relateret til erhverv (fysiske arbejdsskader samt psykisk).
#

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

7.2 Andel af vedvarende energi
Mål:

 • H. Daugaard skal benytte 100% grøn strøm.
 • Drivmidler skal være det mest miljøvenlige på markedet ift. kørselsbehov.
#

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation.
Mål:

 • Effektivisere på opfyldningsgrad af trailer.
 • Reducere C02-udledninger med 40% på lastbiler.
 • 100% af eksterne samarbejdspartnere skal køre med euronorm 6. Kommer der en ny euronorm, skal dette punkt revurderes.

Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte, opdelt efter type af beskæftigelse, alder og personer med handicap.
Mål:

 • Lige løn for lige arbejde.

8.8.1 Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker.
Mål:

 • Se Verdensmål 3.
#

Verdensmål 9: Industri, Innovation og infrastruktur

9.1.2 Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform.
Mål:

 • Tilbyde vores kunder den mest miljøvenlige transportform.

9.4.1 CO2-udledning ift. Værditilvækst.
Mål:

 • Se Verdensmål 8.

ESG: Environmental, Social & Governance

Environment: Climate change & climate resilience, Water, Raw materials

 • Denne er udarbejdet under vision for CO2-reduktion samt de fire Verdensmål.

Social: Health and safety, Human capital, Human rights, Societal commitment

 • En del mål er beskrevet under de fire Verdensmål.
 • Whistleblowerordning: H. Daugaard har siden 2021 haft en whistleblowerordning. En sådan ordning giver mulighed for, at både interne og eksterne helt anonymt kan indberette om forhold omkring uacceptabel opførsel og kriminelle handlinger, som herved kan håndteres.

Government: Ethical behavior, Diversity in leadership, ESG incentives, Supply chain

 • Code of conduct
 • Etisk regelsæt internt

Mål for kønsdiversitet og diversitet i H. Daugaard i 2030:

 • Ledelse: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40%.
 • Funktionærer: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40%.
 • Timelønnede lager/terminal: Andelen af underrepræsenterede skal udgøre min. 10%.
 • Timelønnede chauffører: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 10%.
 • Bestyrelse: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40%.
 • Sygefravær (ikke langtidssygemeldte): Max 2%.
 • Diversitet i H. Daugaard bør generelt afspejle den diversitet, der er i samfundet.

SBTI

 • Vi skal påbegynde certificering inden udgangen af 2023.