fbpx

12-12-2022

Den ‘blå motorvej’

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi står over for store omstillinger i erhvervslivet i øjeblikket. Energikrise, mangel på arbejdskraft og den grønne omstilling for bare at nævne nogle stykker. 

Logistikbranchen er selvfølgelig også berørt og opmærksom på alle disse ændringer, og hver dag arbejder vi med at tilpasse os udviklingen, så vi hele tiden kan tilbyde både vores kunder og medarbejdere attraktive løsninger og en fremtidssikret arbejdsplads.

Mangel på chauffører

Når man kører på motorvejene i Danmark og hele Europa, er det umuligt ikke at lægge mærke til den stor mængde af lastbiler, der også kører der. Der bliver i dag transporteret rigtig meget gods rundt i Europa med lastbiler.

Men det er ikke en holdbar løsning for fremtiden.

Palle Mogensen, direktør for havneaktiviteter hos H. Daugaard, italesætter: “Vi ser ind i en fremtid de næste 10-15 år med stor mangel på chauffører – i øjeblikket mangler der allerede 450.000 chauffører i Europa. Det er urealistisk at tro, der kommer en løsning på den udfordring inden for en overskuelig fremtid. Derfor er man nødt til at se sig om efter andre alternativer. Her er det selvfølgelig oplagt at se på transport med jernbane, men her er der også udfordringer, fordi man også her er ved at ramme et loft, hvad angår kapacitet.”

Fokus på mere bæredygtige løsninger

I stedet må man se ind i nogle løsninger, hvor man kan udnytte stordriftsfordele, og som selvfølgelig også er mere bæredygtige alternativer end transport med lastbiler. Her ser H. Daugaard en stor fremtid inden for shipping (transport med skib). På den ‘blå motorvej’ er der nemlig masser af plads i modsætning til på motorvejene, og i stedet for lastbiler, der ligger og kører mindre mængder gods, kan skibe fragte flere tusinde tons gods på én gang.

Når man tænker på miljøet, giver det heller ikke mening at køre Europa tyndt med lastbiler – også selvom man optimerer på køreadfærd, dæk osv. I hvert fald ikke som teknologien er nu. Biler og lastbiler skal hellere bruges på kortere strækninger, og så skal man flytte den tunge godstrafik over til den ’blå motorvej’.

Selvom ældre skibe også forurener, så giver det stadig god mening at se nærmere på denne løsning, når man taler om fremtidens fragtmetoder. Samlet set kan det selvsagt give bedre mening i miljøregnskabet, at vi fragter større mængder gods på én gang, så vi i det store regnskab forurener mindre ved at tage færre ture. Skibstransport er den mest miljøvenlige fragtmetode i dag.

Der er meget, der tyder på, at shipping har en stor plads i fremtidens transportløsninger, fordi der kan transporteres så store mængder gods på én gang. Samtidig kan man også imødekomme udfordringen om den store mangel på chauffører i Europa.

 

Få professionel vejledning

Selvfølgelig er det ikke alt gods, der egner sig til shipping, og det er derfor vigtigt, at du altid rådfører dig med eksperter inden for området, inden du vælger en bestemt fragtmetode til dit gods.

En erfaren og professionel logistikpartner vil altid kunne rådgive dig ud fra lige præcis dine behov og ønsker i forhold til pris, leveringstid, bæredygtighed og meget mere.

Rådgivning