fbpx

Vision for Verdensmål

H. Daugaard har opsat mål inden for verdensmålene: 3, 7, 8 og 9.

Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel

3.4 Fokus på arbejdsmiljø
Mål:

 • 0 langtidssygemeldte og 0 arbejdsskader relateret til erhverv (fysiske arbejdsskader samt psykisk).

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

7.2 Andel af vedvarende energi
Mål:

 • H. Daugaard skal benytte 100% grøn strøm.
 • Drivmidler skal være det mest miljøvenlige på markedet ift. kørselsbehov.

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologisk opgradering og innovation
Mål:

 • Effektivisere på opfyldningsgrad af trailer.
 • Reducere C02-udledninger med 40% på lastbiler.
 • 100% af eksterne samarbejdspartnere skal køre med euronorm 6. Kommer der en ny euronorm, skal dette punkt revurderes.

8.5.1 Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte, opdelt efter type af beskæftigelse, alder og personer med handicap
Mål:

 • Lige løn for lige arbejde

8.8.1 Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker
Mål:

 • Se Verdensmål 3.

Verdensmål 9: Industri, Innovation og infrastruktur

9.1.2 Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform
Mål:

 • Tilbyde vores kunder den mest miljøvenlige transportform.

9.4.1 CO2-udledning ift. Værditilvækst
Mål:

 • Se Verdensmål 8.

ESG

Environment: Climate change & climate resilience, Water, Raw materials

 • Denne er udarbejdet under vision for C02-reduktion samt de fire Verdensmål.

Social: Health and safety, Human capital, Human rights, Societal commitment

 • En del mål er beskrevet under de fire Verdensmål.
 • Whistleblowerordning: H. Daugaard har siden 2021 haft en whistleblowerordning. En sådanne ordning giver mulighed for, at både interne og eksterne helt anonymt kan indberette om forhold omkring uacceptabel opførsel og kriminelle handlinger, som herved kan håndteres.

Government: Ethical behavior, Diversity in leadership, ESG incentives, Supply chain

 • Code of conduct
 • Etisk regelsæt internt

Mål for kønsdiversitet og diversitet i H. Daugaard i 2030:

 • Ledelse: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40%.
 • Funktionærer: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40%.
 • Timelønnede lager/terminal: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 10%.
 • Timelønnede chauffører: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 10%.
 • Bestyrelse: Andelen af underrepræsenterede køn skal udgøre min. 40%.
 • Sygefravær (ikke langtidssygemeldte): Max 2%.
 • Diversitet i H. Daugaard bør generelt afspejle den diversitet, der er i samfundet.

SBTI

 • Vi skal påbegynde certificering inden udgangen af 2023.

 

Læs mere om vores konkrete initiativer inden for bæredygtighed her