fbpx

15-11-2023

Har du styr på de nye rapporteringskrav inden for bæredygtighed?

Den 31. juli 2023 vedtog EU-kommissionen en række standarder for bæredygtighedsrapportering, også kaldet ESRS. Alle virksomheder, der er omfattet af Rapporteringsdirektivet (CSRD), er pålagt at benytte disse standarder, og for nogle virksomheder træder rapporteringskravet allerede i kraft i 2024. Så hvad er ESRS, hvad betyder det for jer som virksomhed, og hvordan kommer I bedst i gang med implementeringen? Det kan du læse mere om her.

Alle europæiske virksomheder med mere end 500 ansatte skal pr. 2024 begynde at rapportere i overensstemmelse med de nyeste standarder fra EU-kommissionen, de såkaldte ESRS-standarder (European Sustainability Reporting Standards).

Fra 2025 træder kravet i kraft for virksomheder med over 250 ansatte, men det forventes at påvirke stort set alle virksomheder i løbet af de kommende år. Det er nemlig ikke længere nok at rapportere egne data, men også data fra sine underleverandører – det såkaldte scope 3. Og det kan blive afgørende for, hvem kunderne vælger at købe deres varer og ydelser hos.

Som leverandør er det alfa og omega at komme i gang med rapporteringsarbejdet så hurtigt som muligt. Ved at være på forkant sætter I nemlig jer selv i en rigtig god position og gør det nemmere for kunderne at vælge jer frem for jeres konkurrenter. Men lad os starte med det grundlæggende: Hvorfor er det overhovedet nødvendigt?

Hvorfor skal I rapportere? 

Hvad er så formålet med disse nye standarder, og hvorfor er det vigtigt at komme i gang?

Det er der flere gode svar på, som vi dykker ned i her. Men lad os først kigge på, hvad formålet med ESRS er, og hvorfor de er kommet til verden.

Mange virksomheder har, siden FN’s 17 Verdensmål blev fremlagt i 2016, arbejdet hen imod en mere bæredygtig forretningsmodel, der kunne leve op til de målsætninger og ambitioner, der fulgte med. Desværre har en del virksomheder i processen pyntet lidt på deres positive indvirkninger og fejet resten ind under gulvtæppet; det fænomen, vi kender som greenwashing, og som – desværre – ofte sker på baggrund af uvidenhed og uklare rammer.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive eller Rapporteringsdirektivet) og ESRS (European Sustainability Reporting Standards) skal være med til at sætte nogle klare regler og standarder for, hvordan indsatserne skal dokumenteres og rapporteres. Dette skal være med til at sikre sammenlignelighed på tværs af virksomheder og brancher, så bæredygtighedsoplysningerne bliver så ensartede og gennemsigtige som muligt, når der f.eks. skal søges finansiering.

Som sagt kan der være mange fordele i at gå i gang allerede nu, uanset om I er en stor eller lille virksomhed, og om I er omfattet af kravene. Det handler selvfølgelig først og fremmest om at være på forkant med lovgivningen, så I er klar, hvis (eller når) kravene bliver pålagt jer.

Hvilke fordele giver det jer?

Derudover kan der være en række forretningsmæssige fordele ved at begynde på rapportering og implementering af miljøvenlige initiativer:

  1. Styrker jeres brand.
  2. Gør jer mere konkurrencedygtige.
  3. Imødekommer stigende krav og forventninger fra kunder, investorer mv.
  4. Øger sandsynligheden for lån og investeringer fra banker jf. kravet om, at finansielle institutioner skal rapportere om omfanget af lån og investeringer i særligt miljøbelastende brancher.

Som leverandør har jeres ESG-initiativer, iflg. disse nye standarder, indvirkning på jeres kunders ESRS-standarder. Dvs., at jo bedre I kan dokumentere jeres egne initiativer, jo nemmere er det for kunderne at se, hvordan deres egen rapportering bliver påvirket. Så hvis I er transparente i jeres ESG-rapportering, kan det øge sandsynligheden for, at kunderne vælger jer. Derfor giver det rigtig god mening at gå i gang nu.

Meget af dette er efterhånden ‘old news’ og formentlig noget, som I allerede har gjort eller arbejder aktivt med nu. Den eneste forskel er, at der nu er formelle krav til dokumentationen og rapporteringen af disse tiltag – og det er dér, det for mange kan føles overvældende og omstændigt.

Hvis du er interesseret i at se H. Daugaards klimamål, kan du se dem her.

Hvor meget udleder transporter?