fbpx

Vores logistik skal kunne håndtere store udsving

Afsætningen af pakket cement i de danske byggemarkeder er meget afhængig af vejret. Efterspørgslen kan stige meget i løbet af få dage. Det kræver naturligvis en fleksibel logistik, hvor et højt informationsniveau mellem H. Daugaard og Aalborg Portland er afgørende.

”Det er ikke altid til at forudsige, hvornår udsvingene i efterspørgslen på pakket cement kommer. Det danske vejr er ofte den afgørende faktor. Når vejret er godt, vil folk gerne ud i det gode vejr og bygge på huset.” siger Niels Studsgaard, logistikchef hos Aalborg Portland. Det er ham, der i dag har ansvaret for aftalen med H. Daugaard som logistikpartner – et samarbejde som blev etableret tilbage i 2009, og som stadig fungerer til begge parters tilfredshed.

”Vi har brug for en partner, der kan tilbyde fleksibilitet og omstillingsparathed, samtidig med, at kvaliteten fastholdes – også selvom der pludselig skal leveres fem gange så meget som i sidste uge. Hertil kommer, at vi leverer til stort set alle byggemarkeder i Danmark. Det er op mod 400 forskellige adresser, der skal leveres til, og de skal hver og en opleve, at Aalborg Portland leverer en god service”, siger Niels Studsgaard.

Logistik er et konkurrenceparameter i vores marked

Den rette ydelse i rette kvalitet på det rette tidspunkt til den rette pris.

Så simpelt kan det siges af Niels Studsgaard. Og remsen gælder, uanset om han taler om sine egne principper for indkøb af ydelser eller om Aalborg Portlands levering til byggemarkederne.

”Logistik er et konkurrenceparameter i vores marked, fordi sæsonudsvingene er så store. Vores logistikpartner skal derfor levere en konkurrencedygtig ydelse. Ikke kun på prisen men i lige så høj grad på leveringssikkerhed, fleksibilitet, service og omstillingsparathed”, siger Niels Studsgaard.

Grønne bidrag til en sort branche

Cementproduktion kræver enorme mængder af energi. Aalborg Portland er på den baggrund Danmarks største private forbruger af kul. Kul er som bekendt medvirkende til en stor belastning på miljøet. Men det betyder ikke, at Aalborg Portland ikke ønsker at bidrage til den grønne omstilling – tværtimod har de forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet fra virksomhedens aktiviteter med hele 30 % frem mod 2030, og har visioner om CO2-neutral cementproduktion i fremtiden.

Dette understøttes blandt andet ved at udnytte overskudsvarme og alternative brændsler. Derudover har Aalborg Portland i år lanceret en CO2-reduceret cement, FutureCEM, som har et op til 30 % lavere CO2-aftryk sammenlignet med almindelig Rapid cement, den mest anvendte cementtype i Danmark.

”Det er klart en fordel for os at have en logistikpartner, der også har bæredygtighed højt på agendaen. Hvis der skal nås en reel C02 reduktion, skal der arbejdes ud fra en helhedsorienteret indsat, hvor hele forsyningskæden bidrager til den fælles målsætning”, fortæller Niels Studsgaard, der også her oplever H. Daugaard, som den rette samarbejdspartner.

”Fra chaufførerne til funktionærerne hos H. Daugaard er der fokus på at reducere de negative konsekvenser af virksomhedsdriften. I dag sparer chaufførerne 22 % på brændstoffet pr. kørt kilometer – også når de kører med vores cement ud til vores kunder. Det bidrager til den grønne omstilling, vi alle ønsker at være en del af, ” siger Niels Studsgaard.

James Hardie Europe

Nøglen til et suverænt samarbejde

– er baseret på tillid og et stærkt koncept, der gælder for begge virksomheder.”

- James Hardie Europe
Se case