• Dansk
 • English
 • Deutsch
  • +45 7938 1244

  Lagerhotel

  Vore lagerhoteller er centralt placeret i Trekantområdet – i Kolding, Vejle og Vamdrup – med direkte tilslutning til jernbanenettet. I Kolding og Vejle er alle lokaliteter endvidere placeret kajnært på havnene.
  Vi tilbyder moderne lagerfaciliteter for en lang række godstyper som fx. industrigods og byggematerialer, og derudover er H. Daugaard specialister i opbevaring af farligt gods, stål- og metalprodukter samt alle typer af papirprodukter.

  LagerstyringValue added servicesFarligt godsDistributionLokationer

  LAGERSTYRING

  Moderne faciliteter kombineret med de rette styringsværktøjer er fundamentet for vores lagerkoncept. Gennem en tæt og fortrolig dialog med vore kunder analyserer vi alle krav og behov, hvorefter vi kan tilbyde en kundetilpasset løsning.
  Vore kompetente og erfarne medarbejdere er klar til udfordringen.
  Få et godt tilbud Vil du vide mere?

  vamdrup22

  VALUE ADDED SERVICES

  En af hjørnestenene i H. Daugaards totallogistikkoncept udgøres af merværdiskabende lagerløsninger med miljø- og leveringssikkerhed i højsædet.

  På vores lagerhoteller tilbyder vi blandt andet:
  – Etikettering
  – Ometikettering
  – Emballering
  – Pick og pack
  – Ompakning
  – Toning af maling
  – Lagerstyring – min./ max.
  – Reklamationsbehandling af returvarer
  Få et godt tilbud Vil du vide mere?

  h-daugaard-vamdrup23-maria-t-hedegaard

  FARLIGT GODS

  Lovgivningen, der regulerer oplagring af farligt, klassificeret gods, stiller store krav til lagerstyring, faciliteter og personale. Vores tætte samarbejde med tilsyns- og auditeringsmyndigheder sikrer, at vi agerer i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Derfor er H. Daugaard certificeret efter både ISO 9001, ISO 14001 og SQAS.

  Lagerhotellet i Vamdrup på 16.500 m2 er opbygget som et lukket system med opsamlingsbassiner, således at fx slukningsvand ved brand ikke kan slippe ud i undergrunden eller kloaksystemet.

  Vores erfarne og specialuddannede personale sikrer professionel håndtering af ADR-gods.
  Få et godt tilbud[ Vil du vide mere?

  h-daugaard-vamrup1maria-t-hedegaard

  DISTRIBUTION

  H. Daugaard kan med vores moderne lager- og terminalløsninger sammensætte den optimale logistikløsning i dialog med kunden.
  Vores logistikkoncept omfatter transport af både råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og produkter til recycling på den mest effektive måde.
  Få et godt tilbud Vil du vide mere?

  h-daugaard-maria-t-hedegaard-vamdrup-17

  LOKATIONER

  Vejle

  Vamdrup

  Kolding