• Dansk
 • English
 • Deutsch
  • +45 7938 1244

  Love og konventioner

  Her er det muligt at finde informationer vedr. love og konventioner, som bruges i forbindelse med transport af gods

  Incoterms 2010

  Incoterms er et sæt af handelsklausuler udgivet af Det Internationale Handelskammer (ICC). Incoterms regulerer sælgers og købers rettigheder og pligter under handelskontrakten. 1. januar 2010 erstattede Incoterms 2010 de tidligere Incoterms 2000. Incoterms 2010 beskriver købers og sælgers respektive ansvar i international handel.

  Link til Incoterms 2010

  NSAB 2015

  Nordisk Speditionsforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB) angiver speditørens og ordregiverens rettigheder samt forpligtelser, herunder speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner, blandt andet CIM, CMR, Haag-Visby reglerne samt Warszawa-konventionen.

  Link til NSAB 2015

  DHAB 2016

  Danske Havnes Almindelige Betingelser (DHAB) angiver speditørens og ordregiverens rettigheder samt forpligtelser, herunder speditørens ansvar i henhold til øvrige transportretlige konventioner.

  Link til DHAB 2016

  CMR-loven

  Denne lov gælder for aftaler om vejtransport af gods med køretøj mellem flere stater, når befordringen udføres mod vederlag og skal ske til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt den i Geneve den 19. maj 1956 undertegnede konvention om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej.

  Link til CMR-loven på Themis.dk

  International transport – ADR 2019

  Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej, gældende fra 1. januar 2019.

  Link til ADR 2019 på Politi.dk.