fbpx

Privatlivspolitik

1. Generel oplysningsforpligtelse

I henhold til den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) skal H. Daugaard informere dig om, hvordan og hvornår vi indsamler processer og / eller videregiver dine personlige data, før de fungerer som datacontroller.

2. Databehandler

H. Daugaard A/S
Toldbodgade7
6000 Kolding
CVR. nr: 27 46 03 13

3. Formål og retsgrundlag

Det primære formål med behandlingen af ​​dine personlige data er at gøre det muligt for os at levere vores informationer til dig. Som en del af vores kundeservice ønsker vi at holde en løbende dialog med dig, herunder gøre vores online webbaserede tjenester tilgængelige for dig, udgive nyhedsbreve osv.

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med vores rekrutteringsprocesser såvel som i forbindelse med opfyldelse af vores juridiske forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Behandling af dine personlige data er nødvendig for H. Daugaard, for at indgå og administrere vores kommunikation med dig. Retsgrundlaget for vores databehandling er primært den generelle databeskyttelsesforordning art. 6, 1, litra. a-c & litra. f, og art. 9, 2, litra. a & f, samt den danske databeskyttelseslov.

4. Modtagere af oplysninger

I det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakter med dig og for at opfylde formålet med behandlingen af ​​dine personlige data, opbevarer vi dine data.

Videregivelse kan gives til myndigheder, herunder de danske skatte- og toldmyndigheder, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakter med dig.

Derudover kan vi videregive dine personlige data internt i vores virksomhed og til eksterne partnere, såsom eksterne samarbejdspartnere i det omfang, der er aftalt med dig, og når det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig, og hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov.

5. Kategorier af personoplysninger

De kategorier af personoplysninger, vi behandler, er navn, e-mail, telefonnummer og transaktionsdata, inklusive kundehenvisning og eventuelt toldoplysninger.

Generelt indsamler eller behandler vi ikke følsomme data om dig.

6. Overførsel til tredjelande

I visse tilfælde kan personoplysninger videregives til en databehandler i forbindelse med IT-udvikling, hosting og support.

For at sikre dine rettigheder og beskyttelsesniveauet for dine data bruger vi standardkontrakter, der er godkendt af EU-Kommissionen eller af det danske datatilsyn.

7. Opbevaringsperiode

Vi gemmer kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt, eller hvis vi har en lovlig forpligtelse til at opbevare dem i henhold til gældende lov.

Når en kontrakt er indgået og en transaktion er afsluttet, er vi forpligtet til at gemme dine data i 5 år efter afslutningen af ​​kundeforholdet for at overholde den danske regnskabslov.

8. Dine rettigheder

Du har ret til at få indblik i, hvilke personlige data vi registrerer om dig, oprindelsen af ​​dataene, og hvad de bruges til. Du har ret til at få indsigt i, hvor længe dine data vil blive gemt, og til hvilken vi har overført dine data.

Retten til adgang kan dog være begrænset på grund af gældende lovgivning eller på grund af beskyttelse af andre personers grundlæggende privatlivsrettigheder.

Du har ret til at få udført rettelse af forkerte personlige data. Du har ret til at modtage oplysninger, der er leveret til os af dig, i elektronisk format.

9. Klager over behandlingen af ​​data

I tilfælde af at du ikke er tilfreds med H. Daugaards behandling af dine personlige data, har du muligheden for at indgive en klage til os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

10. Pligt til at videregive oplysninger

Du er ikke forpligtet til at give os nogen af ​​dine personlige data. Det kan dog være en forudsætning for os at indgå en kontrakt med dig.

11. Profilering og automatiserede beslutninger

Vi udfører ikke automatiserede beslutninger som defineret i den almindelige databeskyttelsesforordning.

12. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik eller om vores behandling af personoplysninger, hvis du ønsker, at vi skal opdatere, rette eller slette de personlige data, vi har registreret om dig, bedes du kontakte os på følgende adresse: H. Daugaard A/S, Toldbodgade 7, 6000 Kolding, Telefon: 79 38 12 44, e-mail: daugaard@h-daugaard.dk