fbpx

06-12-2019

Online strategier & sociale medier under luppen

I et længere forløb med opstart i Februar og afslutning i maj, er vi lige nu fokusvirksomhed i en eksamenscase i faget Project Management på HA-linjen ’Marketing & Management Communication på Aarhus Universitet, hvor 120 studerende er blevet stillet opgaven at udarbejde en plan for projekter og tiltag, der skal opbygge og styrke vores online tilstedeværelse og indsatser på de sociale medier.

Projekterne fokuserer på at give os en bred indsigt i hvordan vi kan få effekt af brugen af sociale medier og internet teknologier i vores marketing- og salgsstrategier med et mål om dels at give de studerende chancen for at arbejde med projektværktøjer som del af et virkeligt projekt relateret til en rigtig virksomhed og en omskiftelig branche – og os chancen for at få en konstruktiv tilbagemelding på vores online aktiviteter og nye perspektiver på udviklingen af nye tiltag både på vores hjemmeside, sociale medier og andre online muligheder.

Hvorfor samarbejdet med AU?

Et forløb som dette kræver ressourcer – mange ressourcer! Så hvorfor vælger vi, at prioritere en så omfattende case ind i en travl hverdag?

Det har Palle Mogensen, som sammen med professor Constance Kampf fra AUs Management Business and Social Sciences, har stået i spidsen for samarbejdet:

’Det gør vi med en forventning om at få tilført en god portion ung ’vildskab’ i en etableret, konservativ virksomhed – og fordi vi vil rykkes ud af vores comfort zone, glemme alt om ’plejer’ for en stund.  Vi tror på, at forløbet giver os et idekatalog, der er båret af de studerendes mangel på begrænsninger, som vi efterfølgende kan plukke i og finde ud af at omsætte til aktiviteter og tiltag, der giver vores markedsføring , strategi og hverdag en energiindsprøjtning.’

Fremtidige medarbejdere?

Vi ser også samarbejdet med AU som en vej til alternativ rekruttering af fremtidens erhvervstalenter. Det er ikke givet, at vi internt har kompetencerne til at løfte den digitale online tilstedeværelse i fremtiden – at vi skal gå alternative veje for at sikre vores konkurrencemæssige fordele. Derfor er en tæt dialog med AU og et link til et uddannelsesmiljø, der altid er på vej mod ’det næste’, en spændende mulighed.

Hvem vinder?

Vi har i hele forløbet, som har været kendetegnet af interesse og spørgelyst, set frem til modtagelse af de endelige projekter, som landede hos os medio maj og som vi lige nu gennemgår, vurderer og diskuterer internt dels i ledergruppen – og dels med medarbejdere, som kan give ekstra input på potentialet i projekterne.

Der er præmier på højkant til et mest innovative projekt, det mest brugbare og det bedst skrevne projekt – og vi binder sløjfe på hele projektet med en event i begyndelsen af juni, hvor vinderne får overrakt deres priser – og hvor vi for chance for endnu en runde ping-pong med de studerende.

Glæd jer til at se resultaterne folde sig ud og tage form! For spørgsmål kontakt gerne Palle på  pm@H-Daugaard.dk eller Constance på cka@mgmt.au.dk.