fbpx

10-02-2021

Erkendelser, ros og nye tiltag fra H. Daugaards Adm. Direktør

2021 bliver de store forandringers år

“Det forgangne år har lært os, at vi kan omstille os, hvis vi skal. Derfor sætter vi nu turbo på en række tiltag inden for både grøn omstilling, digitalisering og organisationen.” – Michael Frihagen, Adm. Direktør hos H. Daugaard.

 

Her i den spæde begyndelse af 2021 vil jeg gerne lægge ud med en erkendelse. I tidens løb har det taget alt for lang tid for både mig og organisationen at gå fra snak til handling, når nye initiativer har været på tale. Det gælder i særdeleshed i forhold til digitalisering.

Selvom 2020 på mange måder er et år, som vi gerne havde været foruden, har det også været et år, hvor vi er blevet tvunget til at tænke nyt, og som har været fyldt med lærdom. I H. Daugaard vil vi bestræbe os på at udnytte den lærdom til fulde i 2021, hvor en række nye initiativer vil komme jer til gode.

Før jeg kommer nærmere ind på de forandringer, vi vil rulle ud, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak. Jeg vil gerne takke jer for den måde, I har håndteret de åbenlyse udfordringer, som hele og delvise nedlukninger af samfundet har ført med sig. Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan vi har kunnet holde kontakten til jer virtuelt, selvom vi savner at møde jer i levende live.

Jeg vil også rette en stor tak til vores medarbejdere. Det har ganske enkelt været fantastisk at se, hvordan de har håndteret situationen. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg har været skeptisk over for idéen om at arbejde hjemmefra, men ikke på noget tidspunkt i løbet af 2020 har vi registreret en nedgang i produktiviteten – snarere tværtimod. Så i et vist omfang er frivillige hjemmearbejdspladser kommet for at blive i H. Daugaard, og jeg ser det som et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at opnå en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Aggressiv målsætning for bæredygtighed

Et af de øverste punkter på agendaen i 2021 er bæredygtighed. Min klare holdning er, at erhvervslivets største forpligtigelse frem mod 2030 er at tage ansvar for den grønne omstilling. Derfor kommer vi ikke til at købe os til CO2-kompensation i H. Daugaard, hvis der ikke er garanti for, at det har en reel effekt.

I stedet vil vi gennemføre en reel reduktion af vores CO2-udledning, så vi kan bidrage til en reel reduktion af det samlede CO2-aftryk fra jeres varer. Vi er allerede nået et stykke af vejen med investeringer i en moderne og miljørigtig flåde, så gennemsnitsalderen for alt vores rullende materiel nu er nede i 2,5 år. Dertil kommer, at vi har opnået en ikke uvæsentlig reduktion i CO2-udledningen fra vores lastbiler, siden vi begyndte at uddanne vores chauffører i at køre så økonomisk som muligt – dette kan du læse mere om her.

Alligevel er det langt fra tilstrækkeligt for det produkt, vi gerne vil tilbyde jer. Derfor arbejder vi for tiden med at implementere nye typer brændstof, og vi er ved at gøre os klart, hvor meget vores CO2-udledning skal være reduceret i 2025. Jeg vil ikke sætte tal på endnu, men jeg tør godt røbe, at målsætningen bliver aggressiv.

De gode idéer skal frem i lyset

Som tidligere nævnt har 2020 lært os, at vi skal tage imod en digital omstilling med kyshånd, selvom det vante er det trygge. Derfor satte vi allerede i sommeren 2020 digitalisering højt på den strategiske dagsorden, og vi fortsætter med at digitalisere både organisationen og vores produkter i 2021. Vi gør det bid for bid, så alle kan følge med. Og vi bestræber os på at implementere nye tiltag på 30 dage, så tiltagene ikke løber ud i sandet.

En række af de nye digitale tiltag vil også blive til direkte gavn for jer. Et godt eksempel er muligheden for at følge godset med track and trace, som vi forventer at rulle ud til samtlige kunder i løbet af andet kvartal.

Jeg ser også frem til en mere smidig proces, når det gælder innovation. Jeg vil gerne slå på tromme for, at innovation ikke kun skal komme fra ledelsen, for de gode idéer til, hvordan vi kan gøre tingene smartere, opstår som oftest hos vores medarbejdere. Vi gør os allerede idag umage for at afprøve nye idéer i praksis, hvorefter vi implementerer dem, hvis det er muligt.

Fra direktionens side vil vi gerne sætte endnu større fokus på at få alle medarbejdernes gode idéer op til overfladen, så vi skaber en innovativ organisation, som alle føler et medejerskab over. På den måde er jeg sikker på, at H. Daugaard bliver ved med at levere logistik og transport af højeste kvalitet.

Alt i alt bliver 2021 et spændende år! Både jeg selv og resten af direktionen ser frem til at holde jer opdaterede i de kommende nyhedsbreve.

Michael Frihagen, Adm. Direktør