fbpx

11-01-2022

Transport med godstog baner vejen for miljøvenlig, økonomisk og effektiv transport

Miljømæssige fordele med godstog

Godstransport med jernbane kan ofte vise sig økonomisk fordelagtigt, men det er samtidigt også grønnere. Uanset om du måler på omfang eller vægt, vil gods transporteret via jernbanen udlede mindre CO2 og anden form for forurening. Denne fordel bliver naturligvis større i takt med, at Europa får udbygget forsyningen af vedvarende energi og flere og flere lokomotiver bliver eldrevne.

Internationalt må en lastbil køre med op til 25 tons per læs, mens vi i Danmark på køre med op til 37,5 tons på en lastbil. Til sammenligning må en godsvogn indeholde fra 54 til 74 tons afhængigt af typen. Derved kan antallet af lastbiler mindskes, når man har gods nok til at benytte jernbanen – økonomisk og miljøvenligt.

Et rullende lager

Tid er penge – men vogt dig for at tænke at hurtige løsninger dermed er bedre end langsomme. Det er langt bedre at samle hele billedet og se på den samlede økonomi i stedet for at vurdere delene hver for sig. Der er nemlig også omkostninger forbundet med at opbevare gods, uanset om I har egne lagerfaciliteter eller bruger vores lagerløsninger.

Tænk derfor på den tid, hvor godset er på vej, som et ”rullende lager”. Når godsvognen ankommer til Danmark, har vi udstyret til hurtigt og effektivt at losse det og læsse det på lastbiler, som har en uovertruffen fleksibilitet, når godset skal fragtes de sidste kilometer til din virksomheds dør. Din virksomhed behøver derfor ikke selv at have direkte adgang til jernbanespor, før I kan høste alle fordelene af at anvende godstog i jeres logistikløsning.

5 ting du skal overveje, inden du vælger godstog fra

Forskellige produkter, virksomheder og markeder har forskellige behov. Selvom der er mange fordele ved at anvende jernbanenettet i logistikløsninger, så er det ikke alle virksomheder, som vil høste samme fordele af at fragte gods via godstog. Du kan derfor med fordele overveje:

  • Behov for fleksibilitet

Mange virksomheder overvurderer behovet for fleksibilitet og kommer derfor til at vælge for omkostningstunge løsninger til store dele af transportbehovet. Ofte er det kun i enderne af transporten, at der er behov for den meget fleksible transport, som en lastbil med en dygtig chauffør udgør ved læsning og losning. På de lange stræk kan der være mere ræson i at fragte godset via jernbanenettet.

Hos H. Daugaard har vi udstyr og adgang til meget fleksibel omlæsning mellem lastbil og godstog, hvilket minimerer både tiden og omkostningerne ved at kombinere de to transportformer – og som kunde får du den velkendte fleksibilitet i leveringen.

  • Behovet for hastighed og justeringer af godsmængder

Transport via jernbanenettet har sine største fordele i forbindelse med fragt, hvor tiden ikke er det eneste afgørende parameter for transportens succes. Eller sagt med andre ord – en lastbil med to chauffører, der kører direkte fra Sydeuropa til Danmark, er ofte hurtigere fremme, end det gods, der sendes med et godstog på den samme strækning.

Selvom mange brancher har behov for hastighed og fleksibilitet i en del af deres levering af gods, kan behovet ofte dækkes ved at kombinere flere forskellige transportmuligheder. Der kan eksempelvis være en økonomisk fordel ved at transportere 80 % af de gennemsnitlige godsmængder til og fra en virksomhed via jernbanen, mens de hurtigere lastbiler anvendes til de sidste ca. 20 %. Sådan en løsning giver mulighed for, at der relativt hurtigt kan skaleres op og ned afhængigt af efterspørgsel og udsving i markedet.

  • Distancen

Hvis der ikke ligger skinner på hele ruten fra afsenderen til modtageren af godset, kan omlæsningen mellem tog og lastbil udgøre en for stor belastning af den samlede transportløsning på korte strækninger. Skal godset eksempelvis de ca. 26 kilometer fra Kolding til Jels, vil det ikke være fornuftigt at bruge jernbanen til Vamdrup for der at omlæsse til lastbil for de sidste 12 kilometer. Der skal dog ikke mange hundrede kilometer til, før jernbanenettet kan vise sig at være en attraktiv mulighed.

H. Daugaard tilbyder lagerløsninger i både Kolding og Vamdrup, hvorfra der begge steder kan læsses effektivt til både lastbil og jernbane, så du derfra har fuld fleksibilitet til den løsning, som passer til den enkelte levering.

  • Miljøbelastning

Klimaforandringer, en verdenspolitiks dagsorden og et øget fokus fra forbrugere betyder, at der i mange virksomheder investeres store beløb i tiltag, der er med til at minimere virksomheders klimabelastning. Er klimaet også på dagsordenen i din virksomhed, kan omlægningen af transporten til jernbanenettet være en ”lavthængende frugt”, som måske nok betyder, at nogle få vaner skal ændres, men gevinsterne vil være langt større end investeringen i at opnå dem.

  • Økonomi

Endelig er transport via jernbanen ofte en mere økonomisk løsning sammenlignet med eksempelvis transport via lastbiler. Ikke mindst i forhold til godstyper, hvor indtjeningen ligger i marginalerne, er det værd at være opmærksom på mulighederne for at reducere omkostningerne til transport.

Skal vi skræddersy en logistikløsning til din virksomhed?

H. Daugaard er markedsledende i Danmark inden for jernbanetransport, omlæsning samt distribution af blandt andet stålprodukter, papirprodukter samt byggematerialer.

Vi udvikler løbende på vores jernbanekoncept i et tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere, hvilket er årsagen til, at vi kan skræddersy markedets mest optimale logistikløsninger via det europæiske jernbanenet.

Er du blevet nysgerrig på, om der mulighed for at opnå synergieffekter og fordele med en skræddersyet logistikløsning, er vi klar til at hjælpe dig. Kontakt os på mail salg@h-daugaard.dk eller telefon 79 38 12 44 og lad os komme med forslag til forbedringer.

Du kan også trykke her: modtag sparring