fbpx

16-06-2021

Optimér og effektiviser logistikken

Læg en overordnet strategi for jeres logistik

Begynd med at specificere de ønsker og krav, der er til din virksomheds løsning. Jo mere konkret og klar jeres strategi er, jo nemmere er det at få en god dialog med forskellige logistikudbydere om deres muligheder for at understøtte jeres forretning. Der er typisk en god sammenhæng mellem pris og kvalitet i markedet, så derfor kan det være en god idé at have et klart billede af, hvor meget en god logistik påvirker jeres forretning. Er hastighed vigtigere end prisen? Er leveringssikkerhed vigtigere end hastighed? Er en smilende service vigtigere end fleksibiliteten?

I strategien er det blandt andet vigtigt at få tydeliggjort:

  • Om der forventes dag-til-dag-levering?
  • Om der er minimumsbestillinger?
  • Hvilken fleksibilitet der forventes af logistikudbyderen?
  • Hvad er kravene til leveringssikkerhed?
  • Om der er sæsonudsving?
  • Om godstyperne stiller særlige krav til eksempelvis håndtering eller opbevaring?
  • Om logistikken har indflydelse på jeres branding – eksempelvis som et led i en bæredygtig omstilling?

Det er dig, der kender forretningen og kunderne bedst, så derfor er det vigtigt, at der tages ansvar for at specificere de krav og ønsker, der er til logistik-løsningen, men nogle gange kan der også være nye muligheder, som bliver overset. Hos H. Daugaard har vi mulighed for at fungere som sparringspartner og skræddersy en logistikløsning, der passer specifikt til din virksomhed, produkter og marked.

Uanset om du vælger at samarbejde med H. Daugaard eller en anden udbyder sikrer strategien, at du og din logistikpartner stræber efter samme mål. Jo bedre logistikpartneren forstår din virksomhed, jo bedre service vil du opleve, da du kan få en tilpasset løsning.

Gennemskuelighed og fleksibilitet i logistik

Når du vælger at samarbejde med en professionel logistik-partner, får du adgang til den nødvendige ekspertise og rådgivning, så du kan få sammensat det mest effektive logistik set-up. Hver enkelt produktions- eller handelsvirksomhed kan have sine egne begrænsninger i forhold til volumen og udsving, ligesom vi i de senere år har set, at transport fra eksempelvis Østen har været under pres, hvilket kan gøre det formålstjenstligt i perioder at sikre sig større mængder af råvarer og produkter, så din virksomhed ikke oplever de samme udsving i leveringen, som verdensmarkedet. Nogle gange vil en øget lagerkapacitet ikke alene sikre din virksomheds leveringssikkerhed, men kan også give adgang til stordriftsfordele, som ikke nødvendigvis er mulige med ”just-in-time” strategier.

Det kan eksempelvis være strategisk vigtigt at få råvarer frem til lagerfaciliteter tæt på produktionen og færdigvarer frem til kunderne på de nærmarkeder, som din virksomhed har – specielt hvis kundernes krav til levering er ekstremt kort. Er logistikken kompliceret og uigennemskuelig, kan det være svært at gennemskue hvor i kæden, der er unødvendige risici og overset potentiale for forbedringer, hvilket i sidste ende kan betyde tabt omsætning og produktivitet, ligesom det kan betyde utilfredse kunder, der ser sig om efter andre leverandører på markedet.

Inddrag din logistik-partner i processerne, så de hele tiden er med til at sikre en optimering og har et overblik over, hvilke muligheder der er for stordriftsfordele, risikominimering og effektivisering af både administration, arbejdsgange og leveringshastighed uden det går ud over forsyningssikkerheden.

Antallet af samarbejdspartnere på logistik-løsningen

Du og din virksomhed er altid bedst stillet, når du kan gennemskue logistikken – både i forhold til lagerløsning og distribution. Hos H. Daugaard oplever vi, at alt for mange kunder accepterer mere eller mindre uigennemskuelige løsninger, hvor ansvaret bliver fordelt på mange aktører. Det kan på papiret ligne den billigste løsning, men erfaringerne viser, at det ofte er både dyrt, administrationstungt og en kilde til fejl.

Ønsker du at arbejde med flere forskellige partnere på din virksomheds logistik-løsning, bør du som minimum sikre dig, at der ligger en tydelig beskrivelse af hele den proces, der går i gang, når der skal leveres varer – uanset om det er materialer og råvarer til jeres egen produktionsvirksomhed, eller om det er produkter, der skal leveres ud til kunder.

Sker der en fejl ét sted i kæden – fejler hele kæden

– Og det kan være svært at få rettet op på den hurtigt, når ansvaret er placeret på flere aktører.

Hos H. Daugaard har vi mulighed for at modtage bestillinger direkte gennem vores digitale system, hvilket sikrer vores kunder gennemsigtighed og sporbarhed gennem hele processen. Samtidig tilbyder vi en fast kontaktperson for at sikre et højt informationsniveau og service. Udover at det mindsker risikoen for fejl til et absolut minimum, er det også med til at effektivisere hele processen, så vi ofte kan levere hurtigere og med mere kvalitet i afleveringen, end man ser det med logistikløsninger, hvor der er flere aktører involveret.

Vil du vide mere om lager og logistik, kan du med fordel læse: Lager og logistik: Sådan undgår du at logistik bremser væksten

Hos H. Daugaard står vi altid klar til at gennemgå din nuværende logistikløsning og give dig sparring på mulighederne for optimering og effektivisering.

Bliv kontaktet til en uforpligtende sparring om din logistik

Vil du have flere tips?

– Så tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev