fbpx

24-02-2022

EU’s vejpakke imod social dumping og for bedre arbejdsmiljø

Hvad indeholder de nye regler?

 • Chaufførens arbejde uden for eget hjemland betragtes som udstationering og skal dermed aflønnes efter gældende nationale vilkår.
  • Det betyder, at kørsel imellem f.eks. Tyskland og Spanien skal aflønnes efter hhv. tysk og spansk overenskomst.
  • Alle ture skal registreres i et nyt administrativt system IMI (EU´s kontrolsystem).
 • Cabotagereglerne eller reglerne for brug af udenlandske chauffører nationalt skærpes yderligere.
  • Når kvoten er brugt, skal bilen sendes ud af landet.
  • Der indføres krav om, at bilen skal returnere til hjemlandet hver 8. uge.

Hvad betyder det så for transportbranchen og vores samarbejde?

 • Rigtig meget ekstra administration – specielt for at sikre, at chaufføren får den rigtige løn i de lande der arbejdes i.
 • Rigtig mange spildte kilometer og unødige CO2-udslip, når bilerne skal returnere til deres indregistreringsland, hvor der sjældent er varer med.
 • Øget pres på kapaciteten.

Ovenstående skaber naturligvis øgede omkostninger for hele logistikbranchen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at blive opdateret

Nyhedsbrev